Rems yiv  Açma Makinası
%23

Rems yiv Açma Makinası

12.075,00 ₺ 9.267,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.989,00 ₺ KDV Dahil
Rems R 300 yiv Acma Tertibatı
%25

Rems R 300 yiv Acma Tertibatı

12.075,00 ₺ 9.056,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.785,00 ₺ KDV Dahil
Rems R 535 yiv Acma Tertibatı
%25

Rems R 535 yiv Acma Tertibatı

12.075,00 ₺ 9.056,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.785,00 ₺ KDV Dahil
Rems N80A yiv Acma Tertibatı
%25

Rems N80A yiv Acma Tertibatı

12.075,00 ₺ 9.056,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.785,00 ₺ KDV Dahil
Rems Delta 4 yiv Acma Tertibatı
%25

Rems Delta 4 yiv Acma Tertibatı

12.075,00 ₺ 9.056,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.785,00 ₺ KDV Dahil
Rothenberger ROGROOVER 6 yiv açma aleti
%20

Rothenberger ROGROOVER 6 yiv açma aleti

7.028,00 ₺ 5.622,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 5.454,00 ₺ KDV Dahil
Rothenberger ROGROOVER 6
%20

Rothenberger ROGROOVER 6

8.606,00 ₺ 6.885,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 6.678,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 915 12 inç yiv açma

RIDGID 915 12 inç yiv açma

9.201,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 8.925,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 916 6 inç yiv açma aleti

RIDGID 916 6 inç yiv açma aleti

9.498,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 9.213,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 918 12  inç yiv açma makinası

RIDGID 918 12 inç yiv açma makinası

25.950,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 25.172,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 918-I 12  inç yiv açma makinası

RIDGID 918-I 12 inç yiv açma makinası

73.331,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 71.131,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 920 24 inç yiv açma makinası

RIDGID 920 24 inç yiv açma makinası

89.296,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 86.617,00 ₺ KDV Dahil
RIDGID 975 COMBO YİV AÇMA MAKİNASI

RIDGID 975 COMBO YİV AÇMA MAKİNASI

11.501,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 11.156,00 ₺ KDV Dahil
REMS Collum RG Yuvarlama yöntemiyle yiv açma makinesi
%19

REMS Collum RG Yuvarlama yöntemiyle yiv açma makinesi

16.867,00 ₺ 13.736,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 13.324,00 ₺ KDV Dahil
ROGROOVER 12 yiv açma makinası
%25

ROGROOVER 12 yiv açma makinası

22.233,00 ₺ 16.675,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 16.175,00 ₺ KDV Dahil
Rems Magnum RG yiv Açma Makinası
%34

Rems Magnum RG yiv Açma Makinası

30.347,00 ₺ 20.029,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 19.428,00 ₺ KDV Dahil
ROGROOVER 1-12 YİV AÇMA MAKİNASI

ROGROOVER 1-12 YİV AÇMA MAKİNASI

25.555,00 ₺ 19.166,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 18.591,00 ₺ KDV Dahil
Rothenberger Yiv açma aleti 1''-12''
%20

Rothenberger Yiv açma aleti 1''-12''

8.913,00 ₺ 7.130,00 ₺ KDV Dahil Havaleli Fiyat (3%) 6.916,00 ₺ KDV Dahil
eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır